Walcowania blachy i gięcie rur i profili

Walcowanie blachy do grubości 6 mm na długości 160 cm, możliwość zwijania stożków. Minimalna średnica zwijania 21 cm